Et serviceeftersyn hos Gasservice Partner omfatter

  • Nødvendige reparationer og udskiftning af komponenter og udstyr, herunder på aftræk, som er tilgængeligt i naturgasfyrets opstillingsrum*
  • Kontrol af gasinstallation inkl. tæthedsprøvning fra naturgasledning til naturgasfyret
  • Kontrol af frisklufttilførsel
  • Kontrol af forbrænding
  • Kontrol af naturgasfyrets styring, automatik og sikkerhedsfunktioner
  • Kontrol af trykekspansionsbeholder (hvis afspærringsventiler er monteret)
  • Kontrol af brugsvandsproduktion (ved kombi-kedler)
  • Rensning og justering af naturgasfyrets brænder og aftræk
  • Rensning af snavsfilter, hvis der er monteret afspærringsfilter ved snavsfiltret

*Alle gængse reservedele ødelagt pga. slitage vil blive skiftet. Ved booking af et gasserviceeftersyn hos os accepterer du dermed, at vi i forbindelse med service må udskifte eventuelle slitagedele med en samlet fakturapris på op til kr. 4.000.

Ved større reparationer, der betyder en samlet fakturapris på over kr. 4.000, vil vi sørge for at få kundens godkendendelse inden.

Vi servicerer alle mærker af gasfyr op til 35 kW undtagen Wolf, Gazelle/Atag, Elco, MHG, Nefit Turbo samt ældre Saunier Duval (før 2005).

For gasfyr på mellem 35-120 kW vil der være et pristillæg. Gasfyr over 120 kW servicerer vi ikke.

TID TIL NYT GASFYR?

Hos vores partner, Energisalg, finder du skarpe priser på gasfyr.
A-mærket Vaillant kvalitetsgasfyr kun kr. 14.999,-

Fuldt monteret inkl. håndværkerfradrag