Et serviceeftersyn hos Gasservice Partner omfatter

  • Kontrol af gasinstallation inkl. tæthedsprøvning fra naturgasledning til naturgasfyret
  • Kontrol af frisklufttilførsel
  • Kontrol af forbrænding
  • Kontrol af naturgasfyrets styring, automatik og sikkerhedsfunktioner
  • Kontrol af trykekspansionsbeholder (hvis afspærringsventiler er monteret)
  • Kontrol af brugsvandsproduktion (ved kombi-kedler)
  • Rensning og justering af naturgasfyrets brænder og aftræk
  • Nødvendige reparationer og udskiftning af komponenter og udstyr, herunder på aftræk, som er tilgængeligt i naturgasfyrets opstillingsrum
  • Rensning af snavsfilter, hvis der er monteret afspærringsfilter ved snavsfiltret

TID TIL NYT GASFYR?

Hos vores partner, Energisalg, finder du skarpe priser på gasfyr.
A-mærket Vaillant kvalitetsgasfyr kun kr. 19.995,-

Fuldt monteret inkl. tilskud + fradrag