Man-Tor: 8-15:30 / Fre: 8-13:30 93 92 05 91

Privatlivspolitik

Databeskyttelseserklæring

Hos Gasservice Partner ApS er glade for dit besøg på vores internetside og for din interesse i vores virksomhed og vores serviceydelser.
Beskyttelsen af dit privatliv ved behandling af personlige data er vigtig for os. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores internetside, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Ansvarlig

Den ansvarlig for behandling af dine data er Gasservice Partner ApS. Undtagelser er angivet i denne databeskyttelseserklæring. Vores kontaktdetaljer er som følger:

Gasservice Partner ApS
Nyholms Alle 39
2610 Rødovre
Telefon: 93 92 05 91
E-mail: info@gasfyrservice.dk
www.gasfyrservice.dk

Indsamling og behandling af personlige data

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du deltager i konkurrencer eller undersøgelser, booker serviceeftersyn eller øvrig brug af services.
Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse. Typisk vil det gælde følgende typer af oplysninger: Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse), planlægnings- og styringsdata og betalingsdata.

Videregivelse af data

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde serviceydelsen, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt, at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser.
Vi deler dine data med følgende juridiske enheder: Energisalg ApS.

Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, betalingsafvikling, programmering og datahosting. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere som endvidere er forpligtet til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser.

Varighed af lagring

Vi lagrer principielt dine data, så længe det er nødvendigt for at udføre vores internetside og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring. I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Konkurrencer eller rabatkampagner

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer eller i en rabatkampagne, anvender vi dine data til at informere dig om en vundet præmie og til at reklamere for vores produkter i den udstrækning, det er tilladt ifølge loven, eller hvis du har givet dit samtykke.

 

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer, mobil eller tilsvarende ved et besøg på vores internetside med det formål at genkende dem, huske indstillinger, føre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Når du går ind på vores internetside en anden gang, sender din browser indholdet af cookierne retur til den pågældende udbyder og muliggør således en genkendelse af din terminal. Ved at læse cookies har vi mulighed for at designe vores internetside optimalt til dig og gøre det lettere for dig at bruge dem.
Bestemte cookies er nødvendige for, at vi kan tilvejebringe vores internetside på en sikker måde og for at CMS systemet kan fungere. Disse cookies kan ikke anvendes til at udtrække og behandle persondata. Besøgene er således anonyme for os, indtil der afgives en booking af serviceeftersyn.

Deaktivering og sletning af cookies

Din browser giver dig mulighed for at slette alle cookies på et hvilket som helst tidspunkt. Benyt din browsers hjælpefunktioner for at gøre dette. Dette kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner ikke længere er til rådighed for dig.
Desuden kan du styre og deaktivere brugen af tredjepartscookies (f.eks. Google Analytics eller Facebook) på følgende webside:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Denne hjemmeside drives ikke af os, og vi er således ikke ansvarlige og har ingen indflydelse på indhold og tilgængelighed.

Eksterne links

Vores internetside kan indeholde links til tredjeparters internetsider – fra udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger udenfor vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.

Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.
Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang.

Informations- og oplysningsret

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Indsigelse mod databehandling

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi – i henhold til lovens bestemmelser – kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Samtykke

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer til databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelseserklæringer, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også ændre vores databeskyttelseserklæring tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte de angivne kontaktoplysninger i afsnittet “Ansvarlig”.

Ikrafttrædelsesdato: 25.05.2018